COP hva SEER er SCOP?

Når lommeboken går varm
31. mars 2017
Gulvmodell eller veggmodell?
19. mai 2017

Tre begreper som forklarer hvor effektiv din varmepumpe er.

Ingen ønsker å kjøpe en lite effektiv varmepumpe, men jungelen av måter å måle effektivitet kan være forvirrende selv for fagpersoner. Men en ting er sikkert. Alle vil ha mest mulig varme for pengene.

Det er tre måter å angi hvor effektiv maskinen er. Alle tre standardene har ulike forhold og forutsetninger for tallene som angis. Husk at varmepumper testes og måles under kontrollerte forhold, gjerne i et lukket rom hvor testpersonell kan kontrollere forholdene og temperaturene.

COP
Coefficient of Performance (COP) viser forholdet mellom strømmen varmepumpen bruker, og varmen den avgir i forhold til forbruket. Jo høyere tallet er, jo mer effektiv er den.

Likevel gjelder denne målingen kun ved en bestemt temperatur innendørs og utendørs. Som oftest ved den utetemperaturen hvor varmepumpen gir mest effekt for penge

Eksempel på COP verdier ved ulike temperaturer på Fujitsu General LEC maskiner.

ne. For å sammenligne varmepumpenes effektivitet må man ha et utgangspunkt. Det er derfor man måler med COP verdi, slik at man teoretisk kan sammenligne to varmepumper.

Selv om en maskin har en høy COP verdi ved 7 grader celcius, kan den ha en langt dårligere virkningsgrad enn andre maskiner når temperaturen ute kryper ned mot minusgradene.

SCOP
Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) viser den produserte varmefaktoren gjennom et helt år. Med andre ord, en COP verdi som tar utgangspunkt i gjennomsnitt hele året, eller årsvarmefaktor om du vil.

Men også her er det faste forutsetninger som brukes for å beregne verdiene, ettersom dette også er et teoretisk beregnet tall. Uansett er SCOP verdien en grei pekepinn på hvorvidt maskinen vil gi mest varme for pengene, i det klimaet den skal arbeide i.

SEER
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) er et tall som beskriver hvor effektiv maskinen er på kjøling. Et høyt tall betyr lavere strømregning.

Også disse tallene hentes i et laboratorium under kontrollerte forhold. Jo nyere teknologi som brukes i produsentenes maskiner, jo høyere SEER-tall får man. Men disse tallene har også innflytelse på utgiftene det kreves for å produsere varmepumpen.
Uansett hvilken metode man bruker for å måle effektiviteten, er det flere faktorer som spiller inn for maskinens effektivitet. Boligens isolasjon, planløsning, rørføring og trykk har innflytelse på den samlede effekten. Overlat heller jobben til oss, også finner vi riktig maskin til din bolig som matcher dine ønsker og forventninger.