Vannbåren varme

LUFT-VANN systemLuft-vann-varmepumpe er spesielt godt egnet for deg som skal bygge ny bolig eller allerede benytter et vannbårent system.
Luft-vann-varmepumper kan også benyttes til varmtvannsoppvarming, og kan redusere strømforbruket med mer enn 50%.
Vannbåren varme er dessuten anbefalt av Norges astma- og allergiforbund.Luft/vann systemet kan for eksempel kobles til gulvvarme, radiatorvarme, varmtvannsforsyning, svømmebasseng, m.m. I tillegg så kan luft til vann systemebrukes til kjøling
av boligen. Dette betyr at man med samme system kan ha jevn temperatur i boligen gjennom kalde og varme dager.

En luft-vann-varmepumpe bruker kald utendørsluft til oppvarming innendørs. Varmen fordeles via vannbårent system i gulv eller radiatorer. Dette gir en meget god
varmedistribusjon og jevn innetemperatur.

Hvorfor velge Luft-Vann:

En luft-til-vann-varmepumpe henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer. Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevannet og rommene i huset ditt. Har du et olje- eller el-fyrt vannbårent oppvarmingssystem, kan det også være fornuftig å installere en luft-til-vann-varmepumpe.

Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpene bruker. Med andre ord: 1 kWh tilført energi gir opptil 3,5 kWh varmeenergi til boligen. En luft-til-vann-varmepumpe vil dekke energibehovet ditt store deler av året, men på de kaldeste dagene om vinteren må du bruke annen varme i tillegg. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute.
 

GRATIS befaring?
Send VARME til 942 000 55