Miniventilasjon

Miniventilasjon

miniventilasjon,

Veiledende Pris:                    kr 5000.-

I tillegg kommer eventuell montering.

HAR DU SKADELIG INNEKLIMA I FORM AV:

  • Tett inneluft også kjent som kjellerlukt?

  • Kondens på vinduer?

  • Påvist eller mistanke om Radon?

 MED MINIVENTILASJON KAN DU NÅ GI DITT INNEKLIMA ETT SKIKKELIG LØFT!

Reduser radon!

Radon er et grunnstoff i gassform, som er usynlig og radioaktivt. Miniventilasjonen kan hjelpe deg å redusere mengden radon til den lovlige grensen.
Miniventilasjon bytter opptil 105m3 luft pr time – og er dermed en fin måte å bekjempe radon i innemiljøet på.

Fjern tett og fuktig inneluft, kjent som “kjellerlukt”!

Miniventilasjon skifter ut forurenset luft med frisk uteluft. Dette reduserer skadelige partikler som fukt, mugg, sporer og lignende fra ditt innemiljø. Det er nettopp disse skadelige partiklene som fremkaller den velkjente lukten. Det anbefales samtidig å ta en skikkelig husvask, samt fjerne gamle tepper, eller andre objekter som kan ha samlet på “lukten” for å fjerne den helt.

Filterfunksjon gir bedre inneklima

Miniventilasjon har et filter som fjerner støv og smuss fra uteluften før den slippes inn i boligen.Filteret rengjøres raskt og enkelt ved service.

Fint for de med allergier og andre luftveisplager!