Verisure

Verisure

Som eksklusiv produsent av varmepumper, inngår Panasonic i Verisures system for det oppkoblede smarthuset.
Det første konkrete resultatet av samarbeidet er en fullstendig integrert løsning av Panasonics luft/luft-varmepumper og Verisures veletablerte plattform for smarthus. Løsningen innebærer at varmepumpene kobles sammen med flere tjenester for smarthus. Dermed får brukeren kontroll
over sine energisystemer, sikkerhetsløsninger og andre funksjoner som det oppkoblede smarthuset omfatter. Alle funksjoner håndteres enkelt
via Verisure App.

Styr eksternt

· Slå av og på varmepumpen
· Still inn ønsket temperatur
· Still inn viftehastigheten og styr luftretningen
· Velg modus (heat, cool,
dry, fan, heat+8, auto)

Integrer med Verisures system for smarthus

Hvis du i tillegg har Verisures alarmsystem i hjemmet ditt kan du effektivisere oppvarmingen din ytterligere. Via røykdetektoren får du f.eks. informasjon om temperatur- och fuktighetsnivået i husets ulike rom, noe som gir høyere komfort og bedre kontroll over familiens energibehov.

Få bedre kontroll over ditt energiforbruk

Nye funksjoner lanseres fortløpende i Verisure App. Snart kommer en oppdatering som gjør at du kan sammenligne ditt energiforbruk over tid.