Ventilasjon for allergikere og overømfintlige

Generelt om allergi og overfølsomhet En stor andel av problemer med atmosfærisk inneklima (luftkvalitet) er knyttet til allergiske reaksjoner. Det spesielle ved allergiproblematikken er at den er: – tverrfaglig og omfatter problemer knyttet til medisin, kjemi, bygningsteknikk, ventilasjon, renhold, vedlikehold, m.m. – krever helhetstenkning, hvor hensyn taes til mange faktorer samtidig – kunnskapen er foreløpig…