NÅ ER DET PÅ TIDE Å RENGJØRE VARMEPUMPA

Det finnes mange fordeler med en grundig service. Du forlenger blant annet levetiden på din varmepumpe, du kan oppleve mindre støy fra maskinen, hindre uønsket lukt fra innedelen og få en bedre virkningsgrad og avgitt effekt – som igjen kan føre til mindre strømforbruk og en lavere strømregning. Du finner en oversikt over hva som…

Ventilasjon for allergikere og overømfintlige

Generelt om allergi og overfølsomhet En stor andel av problemer med atmosfærisk inneklima (luftkvalitet) er knyttet til allergiske reaksjoner. Det spesielle ved allergiproblematikken er at den er: – tverrfaglig og omfatter problemer knyttet til medisin, kjemi, bygningsteknikk, ventilasjon, renhold, vedlikehold, m.m. – krever helhetstenkning, hvor hensyn taes til mange faktorer samtidig – kunnskapen er foreløpig…