For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Mange vil kanskje oppleve dette som en ulempe, men det kan også være en mulighet til reduserte energiutgifter. Det finnes mange gode alternativer, og vi gir deg oversikt over alt du trenger å vite – som hvordan du går frem og hvor mye du kan få tilbake ved å velge ulike løsninger.

Enova øker støtten ut 2018

Vi ønsker å bidra til at du kommer raskt i gang og kutter klimagasser allerede nå. Derfor øker vi støtten og kan gi deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som vi støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Spar tusenvis av kroner

I 2016 ga Enova til sammen 29 millioner kroner i pengestøtte til boligeiere som har byttet ut oljefyren eller oljekaminen og tilhørende tank med en ny varmeløsning.  Resultatet er at 1188 husstander har redusert energiutgiftene og klimagassutslippene sine.

 

Hvordan velge alternativ oppvarming

Hvis du går over til en varmeløsning som vi støtter, får du penger tilbake samtidig som du gjør en innsats for klimaet. Du kan samtidig få en mer moderne og attraktiv bolig med økt komfort. Mange vurderer kanskje å gå over fra fossil olje til elektrisitet. Et slikt skifte støttes ikke av Enova. Vi har behov for å bruke elektrisitet på områder der hvor det ikke finnes andre klimavennlige løsninger. Dette gjelder blant annet transportsektoren. I tillegg kan vi få effektutfordringer når mange bruker mye strøm samtidig. På samme måte som det danner seg kø som gjør at biltrafikken stopper opp i rushtiden, kan belastningen på strømnettet i slike tilfeller bli så stor at vi får strømbrudd. Hvis vi får ned strømforbruket til oppvarming av boliger har vi enda større kapasitet til å bruke dette på andre tiltak som skåner klimaet samtidig som vi sørger for at alle får tilgang til strøm når behovet er der. Derfor gir Enova støtte til andre varmekilder i boliger.

Når du fjerner oljetanken kvitter du deg i tillegg med en potensiell miljøfare. Risikoen for oljelekkasje er nemlig betydelig med en oljetank nedgravd i hagen. Selv om tanken ikke har vært i bruk på mange år, er det ofte oljerester igjen. Det er viktig å huske på at du som huseier er ansvarlig for skader i forbindelse med en oljelekkasje dersom tanken begynner å lekke. I starten av 2017 var det fremdeles tusenvis av nedgravde oljetanker i Norge. Regelverket for fjerning av tank kan variere i ulike kommer. Vi anbefaler deg derfor å sjekke reglene for håndtering av oljetanken i din kommune.

BESTILLER BEFARING?

 

* BESTILLER BEFARING *

  Fyll ut skjema og få gratis befaring.
  Oljefri på 1-2-3

  Selv om mange er blitt oljefri i god tid før forbudet, er det fortsatt tusenvis som varmer huset med fossil olje. For hver liter fyringsolje slipper disse ut 2,7 kilo CO2. Et årlig forbruk på 4.000 liter utgjør like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på et år.

  Heldigvis er det enkelt å kvitte seg med oljefyren/oljekaminen og tanken. Følg tre enkle steg, og jobben er gjort.

  Første skritt på veien er å finne ut hvilken ny varmeløsning du ønsker. Du som har oljefyr bør gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne gulvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske-vann-varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, berget eller sjøen til å varme huset. En luft-til-vann-varmepumpe bruker uteluft for å varme vannet som går ut i boligen. Du kan også velge å varme vannet med ved eller pellets, ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel.

  Du som har en oljekamin, eller parafinkamin som den også kalles, kan erstatte den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. Enova gir deg pengestøtte for fjerningen av tanken og kaminen.

  Andre steg på veien mot å bli oljefri, er å kontakte leverandører av ny varmeløsning og fagfolk som kan fjerne den gamle. Be om tilbud fra 2-3 aktører, sjekk referansene og velg det firmaet du ønsker å bruke. Når jobben med fjerning og installering er gjort, er du nesten ved veis ende.

  Tredje steg er å melde fra til kommunen om at oljefyren er fjernet, samt å registrere alle kvitteringer hos Enova. Du får penger tilbake innen 3 uker, samtidig som hverdagen blir både mer behagelig og trygg.

  Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank?

  BESTILLER BEFARING?


  Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank:

  • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
  • En fornybar varmeløsning gir deg lavere energiutgifter.
  • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
  • Du slipper oljelukt.
  • Eksisterende vannbårent system kan enkelt kobles til ny varmekilde.
  • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn fossil olje.
  • Du reduserer klimagassutslippene.

  Kilde: www.enova.no

  oljefyr