Solid fagkunnskap

Ventilasjon

Innregulering av ventilasjonsanlegg er trolig den viktigste arbeidsoppgaven på ditt ventilasjons- og klimasystem. Innreguleringen er også funksjonskontroll som vil avdekke om de prosjekterte mengder og effekter leveres til ønsket rom. Dagens ventilasjonsanlegg er ofte komplekse da de skal samarbeide med byggets varme-, kjøle-, automatikk- og EL-anlegg.

For å oppnå dagens krav til energiforbruk i bygninger er man avhengig av å benytte behovsstyrte ventilasjonsanlegg som også samarbeider med bygget øvrige tekniske anlegg


gratis befaring

Norsk Klimasenter AS utfører innregulering av VAV-, CAV- og DCV baserte ventilasjonsanlegg.

Norsk Klimasenter as serviceavdeling får du all den service du trenger, enten det er olje- /gassbrennere, fyrkjeler, varmluftsaggregater, ventilasjon, varmepumper, kjøling eller andre inneklimainstallasjoner. Mange ser fordelen ved forebyggende vedlikehold gjennom en serviceavtale, og får samtidig råd og veiledning av en kyndig og rutinert stab.

Tette ventilasjonsfiltere, feil og mangler sørger for at bedrifter og kommuner hvert år taper store beløp gjennom økte strømutgifter. Fast serviceavtale med ett eller to besøk i året, gjør at eventuelle feil og problemer blir oppdaget tidlig, og vil dermed bidra til sikker og optimal drift, lavere energiforbruk og lengre levetid for anlegget.


Vi tilbyr

- Service og vedlikehold av ventilasjon til næring/privat
- Filterbytte til alle type systemer
- Ventilasjonsrens
- Montasje av all type ventilasjon/avtrekksystem

GRATIS befaring?
Send VARME til 942 000 55