SLIK VIRKER LUFT TIL VANN-VARMEPUMPER – LITT FORENKLET

Uteluften blir sugd inn i Luft-vann-varmepumpe, hvor den møter et lukket system. Dette systemet inneholder et kjølemedium som blir til gass ved veldig lav temperatur.

Gassen går så til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Den varme gassen går deretter via en kondensator som gjør at den avgir varmen til husets varmesystem. Samtidig går kjølemediet tilbake til flytende form, klar for å bli gass – og varmepumpen kan igjen hente mer varmeenergi fra uteluften.

Finn ut hva slags varmepumpe som passer best, få befaring.

Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevannet og rommene i huset ditt. Har du et olje- eller el-fyrt vannbårent oppvarmingssystem, kan det også være fornuftig å installere en luft-til-vann-varmepumpe.

Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpene bruker. Med andre ord: 1 kWh tilført energi gir opptil 3,5 kWh varmeenergi til boligen. En luft-til-vann-varmepumpe vil dekke energibehovet ditt store deler av året, men på de kaldeste dagene om vinteren må du bruke annen varme i tillegg. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute.

Luft-vann-varmepumpe er spesielt godt egnet for deg som skal bygge ny bolig eller allerede benytter et vannbårent system. Luft-vann-varmepumper kan også benyttes til varmtvannsoppvarming, og kan redusere strømforbruket med mer enn 50%. Vannbåren varme er dessuten anbefalt av Norges astma- og allergiforbund.

Luft/vann systemet kan for eksempel kobles til gulvvarme, radiatorvarme, varmtvannsforsyning, svømmebasseng, m.m. I tillegg så kan luft til vann systemebrukes til kjøling av boligen. Dette betyr at man med samme system kan ha jevn temperatur i boligen gjennom kalde og varme dager.

En Luft-vann-varmepumpe bruker kald utendørsluft til oppvarming innendørs. Varmen fordeles via vannbårent system i gulv eller radiatorer. Dette gir en meget god varmedistribusjon og jevn innetemperatur.

Totalt energibehov

Andel til varme og

varmt vann (75 %)

Energibesparelse*

Mulig besparelse**

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

[kr/år]

15.000 kWh

11.250 kWh

5.300 kWh

kr. 4.505

20.000 kWh

15.000 kWh

7.000 kWh

kr. 5.950

25.000 kWh

18.750 kWh

8.800 kWh

kr. 7.480

30.000 kWh

22.500 kWh

10.600 kWh

kr. 9.010

35.000 kWh

26.250 kWh

12.300 kWh

kr. 10.455

40.000 kWh

30.000 kWh

14.100 kWh

kr. 11.985

45.000 kWh

33.750 kWh

15.900 kWh

kr. 13.515

50.000 kWh

37.500 kWh

17.700 kWh

kr. 15.045

* Varmepumpen dekker 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann. Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen på 2.7.

** Ved strømpris på 0,85 kr/kWh.

Befaring?