ENKEL BRUK AV VARMEPUMPE.

AV/PÅ Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP STILL ØNSKET TEMPERATUR
Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

FAN STYRER VIFTEHASTIGHETEN
FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge Auto (anbefales), faste viftehastigheter i fem trinn som markeres med streker, eller stille. Med stille begrenses maksimal viftehastighet, og det begrenser varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

MODE VELG VARME ELLER KJØLING
MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen.

SJEKKLISTE

som bør gjennomgås om varmepumpen
din har sluttet å fungere som den skal.

 • Kontroller at det er fungerende, riktig type batteri i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på.
 • Kontroller at det er strøm på varmepumpen ved å sjekke at kontakt står i og/eller at sikring ikke har gått
 • Er det et strømbrudd i boligen?
 • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før om 3 minutter.
 • Er Timer PÅ valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
 • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
 • Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innedelen? Innendørsenheten vil lage en mottakslyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
 • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
 • Hvis det dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
 • Er innedelens grovfilter rengjort?

KJØLING

 • Under kjøling vil det skapes kondens i inneenheten. Dette kondensvannet må ledes ut av bygget gjennom en dreneringsslange.
 • Dreneringsløsningen kan påvirkes av generell bruk, dårlig vedlikehold, innemiljø og mekanisk belastning.
 • Det er derfor svært viktig at maskinens dreneringsløsning funksjonstestes før man setter varmepumpen i kjølemodus.
 • Dette bør gjøres hvert år i før man begynner å bruke maskinens kjølefunksjon.

Varmepumpen fungerer ikke – hva gjør jeg?

OBS! Det er viktig at den informasjonen du legger inn er korrekt slik vi kan finne deg i databasen eller klikk her (kontakt)
  Har du sjekket følgende:

  • Støpsel/sikring

  • Er filteret tett?

  • Har utedelen fri utblås?

  • Har innedelen fri utblås?

  Alle våre oppdrag utføres på pris kr. 1490,- og kjøring (+evt. materiell). Ved produktfeil dekkes arbeid av reklamasjonsrett/garanti. Ved brukerfeil eller feil som ikke skyldes produktet faktureres ord. satser.