ENKEL BRUK AV VARMEPUMPE.

AV/PÅ Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP STILL ØNSKET TEMPERATUR
Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

FAN STYRER VIFTEHASTIGHETEN
FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge Auto (anbefales), faste viftehastigheter i fem trinn som markeres med streker, eller stille. Med stille begrenses maksimal viftehastighet, og det begrenser varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

MODE VELG VARME ELLER KJØLING
MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen.

SJEKKLISTE

som bør gjennomgås om varmepumpen
din har sluttet å fungere som den skal.

  • Kontroller at det er fungerende, riktig type batteri i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på.
  • Kontroller at det er strøm på varmepumpen ved å sjekke at kontakt står i og/eller at sikring ikke har gått
  • Er det et strømbrudd i boligen?
  • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før om 3 minutter.
  • Er Timer PÅ valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
  • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
  • Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innedelen? Innendørsenheten vil lage en mottakslyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
  • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
  • Hvis det dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
  • Er innedelens grovfilter rengjort?