Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Norsk Klimasenter As sine nettsteder. Norsk Klimasenter AS (org. nr. 993569542) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: norsk-klimasenter.no, norskklimawebshop.no, ventumdynamics.no. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Norsk Klimasenter AS. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles

Norsk Klimasenter samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– Navn
– Kontaktperson
– Firmaadresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Norsk Klimasenter samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
– Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema pånorsk-klimasenter.no, norskklimawebshop.no, ventumdynamics.no lagres i vårt marketing automation system som brukes til automatisert markedskommunikasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Norsk Klimasenter kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Norsk Klimasenter .

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Norsk Klimasenter AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Norsk klimasenter Hovedkontor

Auglendsveien 14, 4019 Stavanger

Telefon: +47 45 12 12 01

post@norskklimasenter.no