REKLAMASJONSRETTEN GJELDER IKKE VED

  • Skader som er påført pumpen/systemet etter igangkjøring.
  • Problemer som skyldes bruk av varmepumpen, manglende vedlikehold eller tilsyn ifølge instruksjoner i brukermanual eller instruksjoner gitt av oss.
  • Reparasjon utført av annet personell og/eller ved bruk av uoriginale deler.
  • Slitasje eller feil som skyldes påvirkning av salt.
  • Forringelse som skyldes normal slitasje utenfor lovfestet reklamasjonsfrist eller utenfor eventuell forlenget reklamasjonsfrist gitt i avtale.
  • Eventuelle skader på bygningskropp, følgeskader av enhver art samt tredjemannsinteresser.
  • Problemer som oppstår etter demontering/remontering av varmepumpen.
  • Ryker det deler som kompressor og viftemotorer dekkes dette som materiellgaranti. Da skifter vi ut den aktuelle delen, men dekker ikke kostnadene for jobben.