HVA ER BALANSERT VENTILASJON?

Ønsker du et sunnere innemiljø der luften filtreres før den slippes inn? Er du sensitiv for støv og plaget av astma eller allergi? Med balansert ventilasjon kan du sikre et godt inneklima i alle rom – hele året. Alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss innendørs faller inn under termen “inneklima”. Et godt inneklima…