Laks på landstrøm sparer utslipp tilsvarende 180 000 biler

Ytterligere elektrifisering av oppdrett kan kutte CO2-utslippene tilsvarende det 180.000 personbiler slipper ut.   En studie fra Bellona og ABB viser at ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene til 180.000 biler, flere enn alle rene elbiler i Norge. Ifølge Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver…