Inneklima er viktig for vår helse

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg. Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men…

Hvorfor velge varmepumpe?

En varmepumpe er et apparat som tar nytte av energien i kalde omgivelser utenfor huset til å varme opp innsiden av boligen din. På en måte kan man si at den stjeler varme fra utsiden til å varme opp innsiden. På denne måten blir det varmere inne i huset, og kaldere i uteomgivelsene.   All…