norsk klimasenter

Få støtte til varmepumpe

Norsk Klimasenters Innsats for Luft-til-Luft-Varmepumper  Luft-til-luft-varmepumper har blitt stadig mer populære blant norske kommuner som et virkemiddel for energieffektivisering, og Norsk Klimasenter har vært en nøkkelaktør i å fremme denne trenden. Hele 18 norske kommuner har engasjert seg i støtteordninger for luft-til-luft-varmepumper, med spesiell fokus på Stavanger kommune som har utmerket seg med en betydelig…