Tips til bruk på kalde dager

Mange lurer på om varmepumper virker på kalde dager. Svaret er ja. Men har du luft-til-luft-varmepumpe, bør du ikke bruke auto-knappen når det er skikkelig kaldt ute. Å installere varmepumpe er svært kostnadseffektivt, selv når du trenger ekstra varme fra andre kilder noen dager i løpet av året. Tilleggsfyring Varmepumper som henter energi fra uteluften,…

Inneklima er viktig for vår helse

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg. Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men…

Hvorfor velge varmepumpe?

En varmepumpe er et apparat som tar nytte av energien i kalde omgivelser utenfor huset til å varme opp innsiden av boligen din. På en måte kan man si at den stjeler varme fra utsiden til å varme opp innsiden. På denne måten blir det varmere inne i huset, og kaldere i uteomgivelsene.   All…

Nå kommer vinteren – også i sør!

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i seks fylker på Østlandet. Meteorologene sier det lokalt er ventet fem til ti centimeter snø fra fredag til lørdag.   Mens vinteren allerede har vært i full gang i Nord-Norge en stund, kommer vinterværet til Østlandet i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i Østfold, Vestfold,…